«Take nothing but photos, leave nothing but footprints»

Om Oss

 

Om Oss

Oslo Underground er en gruppe med urbane utforskere som utforsker og dokumenterer forlatte og skjulte steder i Oslo. Vi utforsker forlatte hus, fabrikker, bunkere, tilfluktsrom, grotter, tunneler og fjellannlegg samt mye mer.

Vi utforsker stedene med interesse for historien og stedet. Vi dokumenterer stedene med å fotograferere og eller filme for å få unike og spektakulere bilder få har sett før.

Følg oss på:

Facebook/Oslounderground
Instagram @Oslounderground
Snapchat: Oslounderground

Eventyrlyst

«Den er i os alle, det er vor gådefulle lengsel efter å gjøre noe, fylle livet med noe mer enn vor daglige gang fra hjemmet til kontoret, og fra kontoret tilbake hjem igjen. Det er vor stadige lengsel efter å overvinne vanskeligheter og farer, å se de skjulte ting, å trenge in i strøk utenfor vor slagne vei; det er det ukjentes dragning, lengselen efter lannet hinsides de kjente grenser, den guddommlige makt dypt rotfestet i menneske-sjelen, som drev de første jegere ut i nye strøk – drivfjeren kanskje til vore største handlinger – driften i  menneske-tanken som spiler sine vinger uten at kjenne grenser for sin frihet. I de menns liv, som har gjort noe, i deres som vi kaller store men, vil vi finne at det er denne eventyrlysten, denne dragning mot det ukjente, som har lokket dem og tvunget dem frem på deres vei.»

– Fridtjof Nansen

 

 

 

Kontakt Oss

Øvre Vollgate 15
0158 Oslo 
underoslosgater@gmail.com
facebook.com/oslounderground